Vu Lan Nhớ Mẹ Khóc Nấc – Tiếng Hát Duy Khánh Bất Hủ – Những Ca Khúc Nhạc Vàng Hát Về Mẹ Thật Hay – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNguyễn Văn Diệp, stage name Duy Khánh was a Vietnamese songwriter. He was one of the many singers and songwriters to settle in “Quận Cam” after the Fall …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply