Nhạc Xưa Duy Khánh 1975 – 20 Sáng Tác & Trình Bày Để Đời Đặc Sắc Nhất Sự Nghiệp – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNguyễn Văn Diệp, stage name Duy Khánh was a Vietnamese songwriter. He was one of the many singers and songwriters to settle in “Quận Cam” after the Fall …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply