GẶP GIỮA MIỀN CAO – THANH TUYỀN | TRƯỚC 1975 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn



GẶP GIỮA MIỀN CAO | PRE 1975 Sáng tác: Huy Phong Trình bày: Thanh Tuyền Trích từ Đĩa hát SÓNG NHẠC 1073-2241 …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Truong The Viet September 5, 2020 Reply
  2. duy le September 5, 2020 Reply
  3. Nuoc Mua Thu September 5, 2020 Reply
  4. Hải Nguyễn September 5, 2020 Reply
  5. Nghiêm Nguyễn September 5, 2020 Reply
  6. Nghiêm Nguyễn September 5, 2020 Reply

Leave a Reply