Duy Khánh hoảng hốt khi được hỏi chuyện "thầm kín", không ngại nói xấu người "bạn thân" này – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDuy Khánh hoảng hốt khi kể chuyện “thầm kín”, không ngại nói xấu người “bạn thân” này SUBSCRIBE NGAY KINGLIVE – KÊNH LIVESTREAM HÀNG ĐẦU …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Food Ng September 5, 2020 Reply
  2. Minh Khang Pham September 5, 2020 Reply
  3. Na Nà Ní September 5, 2020 Reply
  4. Thao Lê Thi Minh September 5, 2020 Reply
  5. Pé Na September 5, 2020 Reply
  6. Ngọc Thuận September 5, 2020 Reply

Leave a Reply