Siêu Phẩm Nhạc Vàng Tứ Trụ Để Đời – Duy Khánh, Chế Linh, Hùng Cường, Nhật Trường – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNguyễn Văn Diệp, stage name Duy Khánh was a Vietnamese songwriter. He was one of the many singers and songwriters to settle in “Quận Cam” after the Fall …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply