08. Mười Năm Tái Ngộ (Tác giả: Thanh Sơn) – Tuấn Vũ [NDBD48] – Nhạc Vàng Tuyển Chọn+ 7ackson + ALBUM: TUẤN VŨ NHẠC YÊU CẦU 2 Label: Người Đẹp Bình Dương 48 Release: 1990 Suốt đêm không ngủ bên tách cà phê đen chúng ta ôn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Trần Thị Loan September 4, 2020 Reply
  2. Hung Van September 4, 2020 Reply
  3. Trang Trang September 4, 2020 Reply
  4. H 1001 September 4, 2020 Reply
  5. Vantrinh Nguyen September 4, 2020 Reply

Leave a Reply