NẮNG CHIỀU | Sáng tác: Lê Trọng Nguyễn – Ca sĩ: Hoàng Thục Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNẮNG CHIỀU | Sáng tác: Lê Trọng Nguyễn Qua bến nước xưa lá hoa về chiều lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa khi đến cuối thôn chân bước không hồn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply