Mười sáu trăng tròn – Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnXếp áo thư sinh vui bước đăng trình, mười sáu tròn trăng Ghi trên báng súng lời thề chinh nhân, tám hướng thành gần Gió buốt mây ngàn tàn đêm khe núi, đâu …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Hưng Lê September 1, 2020 Reply

Leave a Reply