Album Thanh Tuyền 4 – Sài Gòn niềm nhớ không tên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnList : 1.Sài Gòn niềm nhớ không tên 2.Trả lại Sài Gòn cho tôi 00:05:18 3.Giờ này anh ở đâu 00:12:56 4.Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà 00:18:28 5.Hát cho người …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply