BIỂN MẶN – Thanh Tuyền pre 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMusic Composer : Trần Thiện Thanh Vocal : Thanh Tuyền.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Thu Thu August 31, 2020 Reply
  2. Chính Nguyễn August 31, 2020 Reply
  3. Ho Vu August 31, 2020 Reply
  4. Ho Vu August 31, 2020 Reply
  5. Le Linh August 31, 2020 Reply
  6. Thanh Xuan Nguyen August 31, 2020 Reply

Leave a Reply