CHẾ LINH, THANH TUYỀN, TUẤN VŨ – NHẠC XƯA Buồn Xé Lòng Người Nghe – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCHẾ LINH, THANH TUYỀN, TUẤN VŨ – NHẠC XƯA Buồn Xé Lòng Người Nghe gncd 1. Nửa đêm ngoài phố – Chế Linh 2. Hai lối mộng – Thanh Tuyền 3.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Trung Chuduc August 30, 2020 Reply
  2. liem nguyen August 30, 2020 Reply
  3. Trung Chuduc August 30, 2020 Reply
  4. Ko Bui August 30, 2020 Reply

Leave a Reply