Thanh Tuyền – Nỗi Buồn Sa Mạc – Nhạc Vàng Tuyển ChọnA Haunting song from Thanh Tuyền’s album Người Ở Đôi Bờ. It was written in 1968 by Tú Nhi (Chế linh) & Tuấn Lê. Chế linh was born on April 3, 1942 at Paley …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Kim linh Lý August 29, 2020 Reply
  2. Thu Nguyen Pham August 29, 2020 Reply
  3. SweetSmoke21 August 29, 2020 Reply
  4. kwee eng August 29, 2020 Reply
  5. zzenzero August 29, 2020 Reply
  6. zzenzero August 29, 2020 Reply

Leave a Reply