Nhã Phương chăm chút Trường Giang trước mặt Phi Nhung và dàn sao Việt tại họp báo Đàm Vĩnh Hưng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDàn sao cực khủng mừng Mr Đàm ra dự án mới: Trường Giang Nhã Phương, Cẩm Ly, Đan Trường, Phi Nhung, Lý Nhã Kỳ, Phương Mỹ Chi, Vũ Hà, Thanh Bạch …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

37 Comments

 1. Loan Nguyen August 29, 2020 Reply
 2. Thuy Nguyen August 29, 2020 Reply
 3. starpix777 August 29, 2020 Reply
 4. Y Ho August 29, 2020 Reply
 5. Khanh Tranba August 29, 2020 Reply
 6. Anh Phan thị tuấn August 29, 2020 Reply
 7. Cuc Pham August 29, 2020 Reply
 8. Ruby Nguyễn August 29, 2020 Reply
 9. phuong linh August 29, 2020 Reply
 10. Linh Ho August 29, 2020 Reply
 11. Mulan ONE ! August 29, 2020 Reply
 12. thu nguyen August 29, 2020 Reply
 13. Cuong Cao August 29, 2020 Reply
 14. Hoa Huynh August 29, 2020 Reply
 15. aa a August 29, 2020 Reply
 16. Hân Chu August 29, 2020 Reply
 17. Jenny Juan August 29, 2020 Reply
 18. Tham Do August 29, 2020 Reply
 19. L K August 29, 2020 Reply
 20. Cương Nguyễn August 29, 2020 Reply
 21. Music August 29, 2020 Reply
 22. Vu Le August 29, 2020 Reply
 23. Hung Nguyen August 29, 2020 Reply
 24. Cuong Cao August 29, 2020 Reply
 25. Hương Nguyen August 29, 2020 Reply
 26. Jenny Juan August 29, 2020 Reply
 27. trinh Nguyen August 29, 2020 Reply
 28. Vy Phuong August 29, 2020 Reply
 29. Trọng Nhân August 29, 2020 Reply
 30. hai huynh August 29, 2020 Reply
 31. Tom Lam August 29, 2020 Reply
 32. Phong Nguyen August 29, 2020 Reply
 33. Dung Tran August 29, 2020 Reply
 34. Trách ai vô tình August 29, 2020 Reply
 35. Hieu Le August 29, 2020 Reply

Leave a Reply