KẺ Ở MIỀN XA (Trúc Phương) – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKẺ Ở MIỀN XA Sáng tác: Trúc Phương Trình bày: Duy Khánh.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply