Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHuyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc Sáng tác: Phạm-Duy Trình bày: Duy-Khánh Bài hát viết về 1 con người có thật – cố Đại tá Phạm Phú Quốc – Quân …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply