VTC14_Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Chưa có mặt bằng vì chậm tiền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC Toàn tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông hiện còn 3 km chưa giải phóng xong mặt bằng, số tiền cần …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply