🎵 Ai Ra Xứ Huế (Duy Khánh) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm: Ai Ra Xứ Huế Sáng tác: Duy Khánh Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Tiếng Hát Hoàng Oanh 1 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply