ASIA CD: "Câu Kinh Tình Yêu" Có Gì Hay? – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBa ca sỹ dễ thương là Cardin, Cát Lynh và Tonya Quỳnh Trang, đã ngồi xuống để nói về CD mới nhất của họ là “Câu Kinh Tình Yêu”, nhưng có chuyện gì làm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. CCeleste August 27, 2020 Reply

Leave a Reply