Người Yêu Cô Đơn, Lạnh Trọn Đêm Mưa – Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSáng tác: Người yêu cô đơn: Đài Phương Trang Lạnh trọn đêm mưa: Huỳnh Anh.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply