Sàn Đấu Ca Từ 5 | Tập 1: Duy Khánh thể hiện tình yêu cuồng nhiệt với Long Nón Lá #Hành Lang Cũ – Nhạc Vàng Tuyển Chọnsandaucatu5 #sandaucatumua5 #sandaucatu Khách mời trong tập mở màn của Sàn Đấu Ca Từ mùa 5 đó chính là Gin Tuấn Kiệt, Duy Khánh siêu lầy lội cùng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

39 Comments

 1. Hoang Duy Khanh August 25, 2020 Reply
 2. Mật Béo Vlog August 25, 2020 Reply
 3. dai nguyen August 25, 2020 Reply
 4. PRO MAN 2K2 August 25, 2020 Reply
 5. Sweet Heart August 25, 2020 Reply
 6. đạt official August 25, 2020 Reply
 7. tùng vương August 25, 2020 Reply
 8. Khang Huynh August 25, 2020 Reply
 9. lee jin August 25, 2020 Reply
 10. Lim Thanh Tùng August 25, 2020 Reply
 11. TINA nguyễn August 25, 2020 Reply
 12. Luyen Nguyen August 25, 2020 Reply
 13. xxiboppstien August 25, 2020 Reply
 14. Minh Lê August 25, 2020 Reply
 15. Hảo Nguyễn Đình August 25, 2020 Reply
 16. ông già August 25, 2020 Reply
 17. Tai Ho August 25, 2020 Reply
 18. T&M Official August 25, 2020 Reply
 19. Tien Trần August 25, 2020 Reply
 20. Bảo VÕ August 25, 2020 Reply
 21. Cao Anh August 25, 2020 Reply
 22. Quy Minh August 25, 2020 Reply
 23. An Nguyễn August 25, 2020 Reply
 24. Thuận Nguyễn August 25, 2020 Reply
 25. Le Ninh August 25, 2020 Reply
 26. lê trường tv August 25, 2020 Reply
 27. Ngọc Đức Dương August 25, 2020 Reply
 28. Hiep Dang August 25, 2020 Reply
 29. Loc Vu August 25, 2020 Reply
 30. Tiz August 25, 2020 Reply
 31. MonTyson Bui August 25, 2020 Reply
 32. Bê Nguyễn August 25, 2020 Reply
 33. Len Nguyen August 25, 2020 Reply
 34. Chí Công Lý August 25, 2020 Reply
 35. Chí Công Lý August 25, 2020 Reply
 36. Tiến đui vlong August 25, 2020 Reply
 37. pui official August 25, 2020 Reply

Leave a Reply