Mười Năm Tình Cũ-Duy Khánh Lai – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMười năm không gặp tưởng tình đã cũ Mây bay bao năm tưởng mình đã quên Như mưa bay đi một trời thương nhớ Em ơi bên kia có còn mắt buồn Mười năm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply