Liên khúc đưa em vào hạ – Bao giờ em quên – Duy khánh – Khánh triều – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLiên khúc đưa em vào hạ – Bao giờ em quên Trầm Tử Thiên & Duy Khánh Duy khánh – Khánh triều Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày Qua …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply