Con Đường Xưa Em Đi – Hoàng Thục Linh II Bolero chọn lọc cực hay – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCon Đường Xưa Em Đi Sáng tác: Châu Kỳ – Hồ Đình Phương Trình bày : Hoàng Thục Linh Con đường xưa em đi Vàng lên mái tóc thề Ngõ hồn dâng tái tê.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. MTV Chanel August 23, 2020 Reply

Leave a Reply