Ta đã từng yêu- Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCòn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không còn nhau. Còn gì để lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau. Gặp lại rồi mình sẽ ra sao? Làm gì tìm…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply