Chiều Tây Đô – Trình Bày: Hoàng Thục Linh – Sáng Tác: Lam Phương – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài Chiều Tây Đô được Nhạc sĩ Lam Phương viết vào năm 1984 khi ông đang ở Paris, Pháp. Đồng cảm với những người Việt tị nạn & người Việt còn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Tuan Huynh May 23, 2020 Reply
  2. vo van vu May 23, 2020 Reply
  3. Kha Nguyen May 23, 2020 Reply
  4. TRI TRAN May 23, 2020 Reply

Leave a Reply