Mưa chiều miền Trung (bản thu âm) – Nguyễn Quốc Linh | Bản Sắc Việt – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBanSacViet #NguyenQuocLinh MV Tình em xứ Quảng: https://www.youtube.com/watch?v=a8sGlaRbW0Y&t=26s Xuất hiện người đẹp hát “Mưa chiều miền …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

37 Comments

 1. ᄂᄂ May 22, 2020 Reply
 2. Nguyễn Hoang May 22, 2020 Reply
 3. Nguyễn Hoang May 22, 2020 Reply
 4. Lẻ Nguyễn May 22, 2020 Reply
 5. Vương Miô May 22, 2020 Reply
 6. Duyen Bui May 22, 2020 Reply
 7. tường phan Tv May 22, 2020 Reply
 8. berlin i love May 22, 2020 Reply
 9. Hùng Nguyễn May 22, 2020 Reply
 10. Po Op May 22, 2020 Reply
 11. Hien Vu May 22, 2020 Reply
 12. Hien Vu May 22, 2020 Reply
 13. Bùi Văn Ngoan May 22, 2020 Reply
 14. duc le May 22, 2020 Reply
 15. Thy Sa May 22, 2020 Reply
 16. Trà Nguyễn May 22, 2020 Reply
 17. Hoa Ngô May 22, 2020 Reply
 18. Hoa Ngô May 22, 2020 Reply
 19. Huadj Honh May 22, 2020 Reply
 20. Len Nguyen May 22, 2020 Reply
 21. Hitler Stalin May 22, 2020 Reply
 22. thanh tran May 22, 2020 Reply
 23. Son Tran May 22, 2020 Reply
 24. trịnh sáng May 22, 2020 Reply
 25. Thoa Trần May 22, 2020 Reply
 26. hoa huynh May 22, 2020 Reply
 27. Hong Tran May 22, 2020 Reply
 28. Nie ner Nie ner May 22, 2020 Reply

Leave a Reply