NHỚ VỀ HÀ NỘI (Hoàng Hiệp)- Hoàng Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSáng tác: Hoàng Hiệp. Hoàng Lệ Quyên hát trong Quán Thanh Xuân (9.2019)

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Dinh Phuc May 21, 2020 Reply
  2. Lee Chien May 21, 2020 Reply
  3. Nga Nguyen May 21, 2020 Reply
  4. Sơn Trịnh May 21, 2020 Reply
  5. Sơn Trịnh May 21, 2020 Reply

Leave a Reply