Thanh lý cặp loa BMB bãi Nhật Sịn – Model CS350V. Giá 2,8triệu đồng, không bao ship. ĐT 0966557295 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply