Niệm Khúc Tương Giao _ Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNIỆM KHÚC TƯƠNG GIAO ( Sáng tác: Tần Nhu ) Trình bày: Thế Sơn Hoà âm + thu âm + mix : Quốc Toản **Từ gặp em, mây thêm xanh nắng cũng thêm vàng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. CTN May 17, 2020 Reply
  2. Nguyen The Hoang May 17, 2020 Reply
  3. China Mosco May 17, 2020 Reply

Leave a Reply