Tâm Tình Một Tạo Vật – Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTâm tình một tạo vật Sáng tác: Linh mục Xuân Nguyên Tiếng hát: Thế Sơn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Dao Tran May 16, 2020 Reply
  2. Alice Trinh May 16, 2020 Reply
  3. Duong Ly Channel May 16, 2020 Reply

Leave a Reply