CD Đôi Mắt Người Xưa – Tuấn Vũ, Giao Linh || GNCD 055 || Sound 5.1 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Mang Trọn Niềm Đau – Giao Linh 2. Hoa Xứ Nhà Nàng – Tuấn Vũ 3. Rồi Mai Xa Nhau – Giao Linh, Tuấn Vũ 4. Phận Buồn – Giao Linh 5. Đôi Mắt Người Xưa …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

12 Comments

 1. Tín Nguyễn May 16, 2020 Reply
 2. Khánh Nguyễn May 16, 2020 Reply
 3. Vinh Đỗ May 16, 2020 Reply
 4. haiphong us May 16, 2020 Reply
 5. Nhật Nguyễn May 16, 2020 Reply
 6. Tùng Phan May 16, 2020 Reply
 7. Nghĩa Nguyễn May 16, 2020 Reply
 8. Lập Huỳnh May 16, 2020 Reply
 9. Hùng Nguyễn May 16, 2020 Reply
 10. Vương Công May 16, 2020 Reply
 11. Dao Con May 16, 2020 Reply

Leave a Reply