Say – Ca sĩ Thế Sơn – Bài hát nên nghe "…Đêm nay rượu ít mà say, hay say vì hiểu lòng người…" – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLời bài hát “Say” Ta say trời đất cũng say Ta điên vì những buồn phiền Ta buồn ta chán sự đời Vì đời bạc tựa như vôi Đêm nay nằm ngủ ngoài hiên…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Oanh Nguyen February 13, 2020 Reply
  2. Song Hành Nguyễn February 13, 2020 Reply
  3. Hoàng Nguyễn February 13, 2020 Reply
  4. Tiến Nguyễn February 13, 2020 Reply
  5. Theu Pham February 13, 2020 Reply
  6. Theu Pham February 13, 2020 Reply

Leave a Reply