Phỏng vấn Phi Nhung và các con nuôi Hồ Văn Cường, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhi Nhung trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Đồng Nai về cuộc sống hàng ngày, công việc từ thiện và các con nuôi.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. Nhi Trần January 13, 2020 Reply
 2. Hoanganh Leduc January 13, 2020 Reply
 3. Hong Le January 13, 2020 Reply
 4. Thi Chau January 13, 2020 Reply
 5. tâm trần January 13, 2020 Reply
 6. Van toi Nguyen January 13, 2020 Reply
 7. Điệp Nguyễn Văn January 13, 2020 Reply
 8. Chân Trời Mới January 13, 2020 Reply
 9. Hong Nguyen January 13, 2020 Reply
 10. Thao Ha January 13, 2020 Reply
 11. Thao Ha January 13, 2020 Reply
 12. Tien Nhut January 13, 2020 Reply
 13. Tam Nguyen January 13, 2020 Reply
 14. Minh Nguyen January 13, 2020 Reply
 15. nhu huynh January 13, 2020 Reply
 16. Loi Doan January 13, 2020 Reply
 17. Loi Doan January 13, 2020 Reply
 18. Chau Vu January 13, 2020 Reply
 19. Trong Tuan Le January 13, 2020 Reply
 20. Phongcuong Nguyen January 13, 2020 Reply
 21. le le January 13, 2020 Reply
 22. Lê hoa pn January 13, 2020 Reply
 23. Phuc Tran January 13, 2020 Reply
 24. Ngoc Tran January 13, 2020 Reply
 25. Duyên Phận January 13, 2020 Reply
 26. Thị Loan Nguyễn January 13, 2020 Reply
 27. loan nguyen January 13, 2020 Reply
 28. Phương Nguyễn January 13, 2020 Reply

Leave a Reply