Trúc Đào _ Ca sĩ Mạnh Đình – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTRÚC ĐÀO – Thơ Nguyễn Tất Nhiên – Anh Bằng phổ nhạc Ca sĩ Mạnh Đình Chiều xưa có ngọn trúc đào Mùa thu lá rụng bay vào sân em. Trời thu gió lạnh…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. phuong vy November 10, 2019 Reply
 2. phuong vy November 10, 2019 Reply
 3. Hong Lo November 10, 2019 Reply
 4. Tuấn Nguyễn November 10, 2019 Reply
 5. bich hao Nguyen November 10, 2019 Reply
 6. Trinh Tran November 10, 2019 Reply
 7. Thuy Ngo November 10, 2019 Reply
 8. May Nguyen November 10, 2019 Reply
 9. Quangngocbk November 10, 2019 Reply
 10. MinhTu Nguyen November 10, 2019 Reply
 11. Mạnh Cường Trần November 10, 2019 Reply
 12. Pham Loc November 10, 2019 Reply
 13. Dung Xuan November 10, 2019 Reply
 14. Hue Nguyen November 10, 2019 Reply
 15. Lam X November 10, 2019 Reply
 16. Mr Alex November 10, 2019 Reply
 17. thach nguyen van November 10, 2019 Reply
 18. Nguyen Duc San November 10, 2019 Reply
 19. tysut hoang November 10, 2019 Reply
 20. CUONG NGUYEN QUOC November 10, 2019 Reply
 21. Thien Nguyen November 10, 2019 Reply
 22. Bùi Văn Bá November 10, 2019 Reply

Leave a Reply