CHẾ LINH 2019 _ NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhững bài ca thương cho quê hương trong thời chiến của danh ca Chế Linh.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply