Nhịp cầu tri âm (Hoài Linh) – Trung Chỉnh & Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDĩa 45 vòng.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply