Buồn Trong Kỷ Niệm – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn Đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ Có đau chỉ thế tiếc thương chỉ thế Khi hai mơ ước…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply