TÔI XIN ĐA TẠ Đan nguyên Livestream Lee Man | Nhạc Sến Bolero Buồn | Nhạc Trử Tình 2018 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTÔI XIN ĐA TẠ Tôi xin đa tạ ngày nao súng phải thẹn thùng. Ngày nao súng phải lạnh lùng. Nắng Hạ vàng rưng rưng mây trắng Ôi! Mây xõa tóc nghiêng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply