Những Đóm Mắt Hỏa Châu – Hoàng Oanh & Trung Chỉnh | ASIA 66 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNHỮNG ĐÓM MẮT HOẢ CHÂU Nhạc Sĩ: Hàn Châu HOÀNG OANH & TRUNG CHỈNH Hoà Âm: Trúc Sinh ASIA 66: CÁNH HOA THỜI LOẠN “Có những đêm dài, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. Phong Trần May 28, 2019 Reply
 2. Minh Le May 28, 2019 Reply
 3. Hoan Tran May 28, 2019 Reply
 4. Tô Ngọc Bích May 28, 2019 Reply
 5. tân minh May 28, 2019 Reply
 6. Quốc Bảo 90 May 28, 2019 Reply
 7. hong hong May 28, 2019 Reply
 8. Chau Kim May 28, 2019 Reply
 9. Sang Nguyen May 28, 2019 Reply
 10. The Wind May 28, 2019 Reply
 11. Minh Hien May 28, 2019 Reply
 12. Minh Hien May 28, 2019 Reply
 13. Nhi Trần May 28, 2019 Reply
 14. Thang Hoang May 28, 2019 Reply

Leave a Reply