NGẮM HOA LỆ RƠI Đan Nguyên LiveStream Cover | Nhạc Sến Bolero Buồn | Nhạc Sến Xưa Tâm Trạng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNGẮM HOA LỆ RƠI Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua Bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà, bây giờ lại xa lạ Con đường tình giờ anh một mình đành…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply