Lễ thượng kỳ Việt Nam tại HĐTP San Francisco ngày Quốc Khánh 2-9-2014 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHội đồng thành phố San Francisco từ 2008 đến nay là lần thứ 6 liên tục hằng năm tổ chức thượng kỳ Việt Nam tại tiền đình thành phố trên ban công…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

18 Comments

 1. Vinh-Hai Duong May 28, 2019 Reply
 2. Vinh-Hai Duong May 28, 2019 Reply
 3. Viet Bac Nguyen May 28, 2019 Reply
 4. toi yeu viet nam May 28, 2019 Reply
 5. Nguyen Thang May 28, 2019 Reply
 6. Nguyen Thang May 28, 2019 Reply
 7. Sosuke Pham May 28, 2019 Reply
 8. Sosuke Pham May 28, 2019 Reply
 9. ESSE May 28, 2019 Reply
 10. Tran Thoi Van May 28, 2019 Reply
 11. Miet Duoi May 28, 2019 Reply
 12. Hiếu Thuận May 28, 2019 Reply
 13. trinhcuong 1979 May 28, 2019 Reply
 14. nguyen vanpho May 28, 2019 Reply
 15. Ngọc Lê May 28, 2019 Reply
 16. Peter Nguyen May 28, 2019 Reply
 17. Ca Mau Tieu May 28, 2019 Reply

Leave a Reply