Lời Kẻ Đăng Trình – Trường Vũ [Lossless] | Biết rằng mai chia đôi người đôi ngả – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLời Kẻ Đăng Trình Tác giả: Tú Nhi Thể hiện: Trường Vũ Biết rằng mai chia đôi người đôi ngả Tôi xin anh đừng buồn Chúng ta chung đời lính chiến…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply