Phụng Vụ huy hoàng Đêm Vọng Phục Sinh 2019 tại Vatican – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLúc 8g30 tối thứ Bẩy 20 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục sinh bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply