NHẬT THỰC GiaoLinh ThuAmTruoc 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNHẬT THỰC, Ca sĩ : Giao Linh sáng tác: Viễn Chinh .Thu âm : Băng nhạc Premier , Sài Gòn , VNCH. . Cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em. Từ khi quen …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

11 Comments

  1. Pham An nguyen May 26, 2019 Reply
  2. Duong Lien May 26, 2019 Reply
  3. Tu Cao Quang May 26, 2019 Reply
  4. nghĩa Kim May 26, 2019 Reply
  5. Kim Hong Trần May 26, 2019 Reply
  6. Anhduc Le May 26, 2019 Reply
  7. Tuyết Nhi May 26, 2019 Reply
  8. ngyuen thi thuy May 26, 2019 Reply
  9. Đức Cương May 26, 2019 Reply
  10. Huy Quang May 26, 2019 Reply

Leave a Reply