YÊU EM- Sáng tác: Lê Hựu Hà. Đan Nguyên và Nhạc sĩ Trúc Hồ trong chương trình "Một Thời Âm Nhạc" – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://www.facebook.com/groups/dnfc2012/ Nơi các bạn chia sẻ giọng hát và tâm trạng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

31 Comments

 1. Luu Duong May 24, 2019 Reply
 2. Heo Con May 24, 2019 Reply
 3. Heo Con May 24, 2019 Reply
 4. Ngan Huynh May 24, 2019 Reply
 5. nhan nguyen May 24, 2019 Reply
 6. Lan Nguyen May 24, 2019 Reply
 7. Giang Nguyen May 24, 2019 Reply
 8. Newmoon9999 May 24, 2019 Reply
 9. Newmoon9999 May 24, 2019 Reply
 10. Nam Hoài May 24, 2019 Reply
 11. Nam Hoài May 24, 2019 Reply
 12. Chim Nho Nhỏ May 24, 2019 Reply
 13. Hoa Kì May 24, 2019 Reply
 14. Hà Lã May 24, 2019 Reply
 15. thu vang May 24, 2019 Reply
 16. Thi Ron Pham May 24, 2019 Reply
 17. Vân Thảo May 24, 2019 Reply
 18. Vân Thảo May 24, 2019 Reply
 19. somsack hansom May 24, 2019 Reply
 20. somsack hansom May 24, 2019 Reply
 21. Huynh Nguyen May 24, 2019 Reply
 22. Lina Pham May 24, 2019 Reply
 23. Hoang Thanh May 24, 2019 Reply
 24. Hoang Thanh May 24, 2019 Reply
 25. Toàn Lê May 24, 2019 Reply
 26. Th Nguyễn May 24, 2019 Reply
 27. doanh mai May 24, 2019 Reply
 28. mai nguyen May 24, 2019 Reply

Leave a Reply