[Livestream] Phi Nhung, Hồ Văn Cường chuẩn bị lưu diễn tại Úc – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhi Nhung livestream cùng các con Hồ Văn Cường, Phạm Tuyết Nhung, Phạm Thiêng Ngân tại sân bay trước lúc chuẩn bị bay sang Úc để lưu diễn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. Trang Huỳnh May 24, 2019 Reply
 2. Huu Nguyen May 24, 2019 Reply
 3. Ly Nguyen May 24, 2019 Reply
 4. Vy Khanh May 24, 2019 Reply
 5. Hoa sim mua roi May 24, 2019 Reply
 6. Kim Thị Vuy May 24, 2019 Reply
 7. thanh lêtrung May 24, 2019 Reply
 8. thanh lêtrung May 24, 2019 Reply
 9. Thi Nu Truong May 24, 2019 Reply
 10. Thi Nu Truong May 24, 2019 Reply
 11. linh bui May 24, 2019 Reply
 12. linh bui May 24, 2019 Reply
 13. linh bui May 24, 2019 Reply
 14. linh bui May 24, 2019 Reply
 15. Ngoc To May 24, 2019 Reply
 16. Lam Thanh May 24, 2019 Reply
 17. Muoi Ngo May 24, 2019 Reply
 18. Hương Bùi May 24, 2019 Reply
 19. HNH Dynamo May 24, 2019 Reply
 20. MisterBassBoost May 24, 2019 Reply
 21. Dương Phạm May 24, 2019 Reply
 22. tường vi May 24, 2019 Reply

Leave a Reply