Hà Thanh Xuân – "Qua cơn mê" – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHà Thanh Xuân trong đêm diễn Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 tại Giáo Đoàn Công Giáo Tampa, Florida đêm thứ bầy 01/25/2014.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply