Riêng một góc trời (Thanh Tuyền) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgô Thuỵ Miên sáng tác – Thanh Tuyền trình bày trong đêm Đại-Hội Kiến-Trúc tại Falls Church (VA), tháng 4, 2016.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. San Do May 22, 2019 Reply

Leave a Reply