Paris By Night 49 – Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương (Full Program) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnParis By Night 49 – Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương (Full Program) 1. Phần Mở Đầu 0:00 2. Việt Nam Minh Châu Trời Đông (Hùng Lân) Hợp Ca 3:50 3.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. Thuy Nga May 22, 2019 Reply
 2. Pham Hoai May 22, 2019 Reply
 3. Jackie Lien May 22, 2019 Reply
 4. hau oggy May 22, 2019 Reply
 5. Z3 Toyfan May 22, 2019 Reply
 6. HUNG NGUYEN May 22, 2019 Reply
 7. Romantic May 22, 2019 Reply
 8. Dũng Nguyễn May 22, 2019 Reply
 9. Hiếu Nguyễn May 22, 2019 Reply
 10. Vanna White May 22, 2019 Reply
 11. Michelle P May 22, 2019 Reply
 12. Khoa Tran May 22, 2019 Reply
 13. Annie N May 22, 2019 Reply
 14. Nghi Tran May 22, 2019 Reply
 15. Khoa Tran May 22, 2019 Reply
 16. Ton Hoa May 22, 2019 Reply
 17. Ton Hoa May 22, 2019 Reply
 18. Zac Tran May 22, 2019 Reply
 19. Tài Phạm May 22, 2019 Reply

Leave a Reply