Live Show Chế Linh tại TP. Hải Dương 2/11/2013 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLive Show Chế Linh tại Nhà Thi Đấu – TP. Hải Dương , Dẫn chương trình Nguyễn Cao Kỳ Duyên :)) 2/11/2013. https://www.facebook.com/mcnguyencaokyduyen …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Duy Nguyenhoang May 21, 2019 Reply

Leave a Reply